Hoe ga ik als leerkracht aan de slag?

Hoe ga ik als leerkracht aan de slag?

Geef feedback

Stappenplan

Stap 1: ken jezelf

Voor je met het holebithema aan de slag gaat, is het goed om even stil te staan bij je eigen ideeën en (voor)oordelen. Dit heeft namelijk hoe dan ook invloed op de manier waarop je het thema in de klas ter sprake brengt. Denk bij wijze van voorbereiding al eens na over volgende vragen:

  • Wat is je motivatie om het thema te bespreken?
  • Hoe sta je zelf tegenover het holebithema?
  • Wat weet je zelf over het holebithema? Komt je kennis uit betrouwbare bron?
  • Ken je zelf holebi’s in je nabije omgeving? Denk eraan dat zij jouw beeld over holebi’s mee kunnen bepalen. Hou er rekening mee dat de groep van holebi’s heel divers is.

Stap 2: bouw kennis op

Bespreek het holebithema pas in de klas als je over een minimale basiskennis beschikt. Lees zeker de brochure ‘Alles wat je altijd al wilde weten over holebi’s’. Je kan ze aanvragen bij çavaria of downloaden op www.cavaria.be

Stap 3: combineer strategieën

Hoe wil je het thema belichten? Er zijn verschillende strategieën mogelijk:

  • Je kunt dieper op het thema ingaan in een aparte les.
  • Je kunt op je taalgebruik en voorbeelden letten om de heteronorm te doorbreken.
  • Je kunt homoseksualiteit bovendien ook in bijna alle vakken integreren. Het kan perfect vakoverschrijdend aangepakt worden.

Een combinatie van deze drie strategieën is aan te raden.

 

De specifieke aanpak

klasopstelling

De klassieke klasopstelling nodigt niet altijd uit tot een persoonlijk gesprek. Een kringopstelling creëert meer openheid. Als iedereen oogcontact kan maken met elkaar wordt er meer geluisterd. Bij klassen waar je veel weerstand verwacht, kan je er dan weer voor kiezen om de klassieke opstelling te behouden. In verhitte discussies is de klassieke opstelling minder confronterend en voelen leerlingen zich minder snel bedreigd door andere leerlingen.

Afspraken

Niet elke leerling zal er dezelfde mening op nahouden. Voor sommige leerlingen ligt het moeilijk om over het holebithema te praten. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Spreek met de leerlingen af dat meningen verschillen en dat iedere mening, geformuleerd op een respectvolle manier, begrip verdient. Geef op voorhand aan welk taalgebruik je tolereert. Reageer dus kordaat op het gebruik van woorden als leerlingen het in een negatieve context gebruiken. Je kan daarvoor aan het begin van de les PIKASOL-afspraken maken. De bedoeling is veiligheid en rust te creëren.

P Privacy
Wat we hier vertellen is vertrouwelijk en blijft binnen de groep. We gebruiken wat we hier horen niet in andere situaties, ook de begeleiders niet.

I Ik-vorm
We praten over onszelf, onze gevoelens en ervaringen, opvattingen,… We zijn open en eerlijk in wat we vertellen.

K Kies
Kies wat je vertelt en wat niet. Niet alles is voor alle oren bedoeld, en je kan gerust je gevoelens en gedachten voor jezelf houden, als je je niet comfortabel voelt in de groep.

A Actief
Wees actief in het verloop van het groepsgebeuren. We geven je veel ruimte om zelf te bepalen waarover het moet gaan vandaag. Dus wacht niet passief af tot iemand anders iets inbrengt.

S Seksueel actief
Dit ben je niet enkel als je met iemand naar bed gaat, seks zit ook in je hoofd en in je gevoelens. We hebben het dus over alle vormen van seksualiteit, en iedereen kan erover meepraten.

O Oriëntatie
Mensen kunnen heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn of….

L Lachen, luisteren
Humor is belangrijk, het is soms goed geladen onderwerpen te ontmijnen. Uitlachen kan niet. Ook luisteren is belangrijk, niet alleen praten.

Lesattitude

Maak het holebithema op een positieve wijze bespreekbaar en haal het uit de taboesfeer. Dramatiseer en problematiseer niet onnodig. Geef juiste informatie. Als je het antwoord op een vraag niet weet, geef dat dan toe. Gebruik een taal die aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Negeer schuttingtaal niet. Het kan een aanleiding zijn voor een goed gesprek. Erken de visie van de leerlingen en neem ze ernstig. Probeer ze wel te verdiepen. Wat denken de leerlingen precies? Waarom? Hebben de leerlingen echte argumenten voor hun stellingen.

Deze tips kan je terugvinden in de brochure: Bank vooruit, Op naar een holebivriendelijke school, çavaria,2009

Aandachtspunten

Spring voorzichtig om met de thema’s religie en cultuur.
Als een klas bijvoorbeeld veel leerlingen uit etnisch-culturele minderheden of leerlingen met een streng christelijke achtergrond telt, kan het gesprek uitmonden in een discussie over religie. Deze discussies zijn moeilijk omdat je misschien niet thuis bent in de religie of cultuur van de leerlingen. Probeer je zo goed mogelijk in te werken in het thema. Ook Ella vzw en Merhaba vzw hebben een handleiding ‘Recht op liefde’ om seksuele diversiteit binnen etnisch-culturele minderheden bespreekbaar te maken. De brochure kan je bestellen via www.ellavzw.be of www.merhaba.be.

Hou er rekening mee dat in de klas leerlingen kunnen zitten die zelf homo, lesbisch of biseksueel zijn.
Ga er dus niet van uit dat iedereen in de klas heteroseksueel is. Let op dat bepaald taalgebruik kwetsend kan zijn voor deze leerlingen en dat ze misschien niet uit de kast zijn.