Homo- en lesbiennebetoging, Bron FSD

Homo- en lesbiennebetoging, Bron FSD

Geef feedback

Het stellingspel

Concept

Aan de hand van informatie op de website www.holebipioniers.be krijgen de leerlingen een korte inleiding tot de geschiedenis van de holebibeweging. Vervolgens wordt er een stellingenspel gestart aan de hand van Facebookstatussen (=stellingen). De leerlingen vormen een mening omtrent de stelling. Als laatste stap ontstaat er een open gesprek omtrent de stellingen waarbij de leerlingen mondeling hun mening kunnen uiten.

Doel

 • De leerlingen kunnen een mening vormen rond het holebithema en deze op een gepaste wijze uiten.
 • De leerlingen kunnen een standpunt innemen en beargumenteren.
 • De leerlingen luisteren naar elkaar en staan open voor andere meningen.

Tijdsduur

1 lesuur

Materiaal

 • de website www.holebipioniers.be (één of meerdere computers/tablets)
 • vier kaarten met stellingen (=Facebookstatussen) (zie verder)
 • blanco kaarten om reacties te plaatsen naargelang het aantal leerlingen
 • Facebookduimpjes (download hier)

Verloop

Informatie

1. De leerlingen houden een korte brainstorm rond de besproken periode: jaren ’70 en ’80 (Wat weet je over die periode? Wat was de plek van holebi’s in die periode?). Je kan als leerkracht peilen naar ideeën zoals vooroordelen, inschatting van effecten van bepaalde gebeurtenissen en de tijdgeest in de holebibeweging.

2. (Je kan deze stap overslaan indien er niet voldoende computers/tablets zijn voorzien.) Daarna krijgen de leerlingen de tijd om de website en de interviewfragmenten te bekijken. Hierdoor krijgen zij een kort overzicht van de geïnterviewden en informatie over de geschiedenis van de holebibeweging.

Tip: Geef de leerlingen voldoende tijd om deze informatie door te nemen. Leg hierbij de klemtoon op de tijdgeest. Dit kan terug gekoppeld worden aan de voorafgaande brainstorm.

Statussen

3. Op het bord kleef je een stelling (= status). Deze stellingen zijn gelinkt aan de interviewfragmenten die je kan terugvinden op het educatieve gedeelte van de website.

4. 4. Per stelling (=status) die de leerkracht op het bord bevestigt, krijgen de leerlingen tijd om een reactie te noteren op hun kaart. Als zij geen reactie kunnen bieden op de stelling, mogen zij ook gebruik maken van hun duimen om de stelling leuk of niet leuk te vinden. Wel dienen de leerlingen een reactie op minstens één stelling te geven. Mogelijke opties bij het formuleren van een reactie:

 • De leerlingen krijgen ongeveer een minuut de tijd om een reactie te noteren op een stelling. Dit om de peer pressure laag te houden.
 • Als deze activiteit in een grote klasgroep gegeven wordt, kunnen de leerlingen in kleine groepjes over de stelling discussiëren en een algemeen besluit als reactie neerschrijven.

Open gesprek

5. Nadat alle leerlingen of groepen hun reactie op het bord gekleefd hebben, bekijken zij aansluitend de bijhorende interviewfragmenten op het educatieve gedeelte van de website. Daarna gaat de leerkracht telkens een gesprek aan over de stelling en de reacties.

Concrete vragen om het gesprek lopende te houden zijn hierbij:

 • Wat vind je van de stelling?
 • Gaan jullie akkoord met de reactie van (groep) A?
 • Waarom vind je de stelling leuk/niet-leuk?
 • Wat doet deze stelling met je? Hoe voel je je erbij?
 • Kan je plaatsen waarom de geïnterviewden bepaalde uitspraken doen?
 • Binnen welke tijdgeest kun je de stelling plaatsen?

Bekijk de stellingen