Methodiek 2: De krant

Methodiek 2: De krant

Geef feedback

De krant

Concept

De leerlingen stellen een krant op uit een bepaald jaar. Ze verdiepen zichzelf door middel van deze opdracht in de opbouw van een krant, geschiedkundige gebeurtenissen en het schrijven van artikels. Hiervoor gebruiken ze informatie die terug te vinden is op de website www.holebipioniers.be en op het internet.

Doel

 • De leerlingen kunnen bepaalde gebeurtenissen van de holebigeschiedenis in de tijd situeren.
 • De leerlingen kunnen gericht op zoek gaan naar documentatie die relevant is voor hun onderwerp.
 • De leerlingen kunnen een presentatie geven over het holebithema in klasverband.

Tijdsduur

2-3 lesuren

Opdracht

Geef de leerlingen de opdracht om gedurende een week in kranten op zoek te gaan naar artikels rond discriminatie. Vervolgens brengen ze deze kranten mee naar school.

Materiaal

 • informatie op de website www.holebipioniers.be
 • kleefstiften
 • alcoholstiften, markeerstiften, potloden,...
 • een krant

Klasopstelling

Er wordt gebruik gemaakt van een computerklas.

Tip: Via www.krantenindeklas.be kan je als leerkracht gratis papieren en digitale kranten bestellen.

Verloop

Opbouw

1. Iedere leerling brengt twee artikels naar voor die hij/zij gedurende een week verzameld heeft. De leerling geeft hierbij een korte inhoud van het artikel en legt uit waarom het met discriminatie of de persoonlijke leefwereld te maken heeft. Vervolgens probeert de leerling dit te linken aan het holebithema.

Enkele vragen hierbij zijn:

 • Met welk soort discriminatie heeft de persoon in het artikel te maken?
 • Welk onrecht werd de persoon in het artikel aangedaan?
 • Waarom kun je dit artikel in je persoonlijke leefwereld plaatsen?
 • Kreeg jij ook te maken met discriminatie of werd jou ook onrecht aangedaan?
 • Hoe kan je deze discriminatie linken aan discriminatie die holebi’s ondervinden?
Tip: Linken zijn soms niet ver te zoeken. Zowel op politiek, sociaal, economisch, etc. vlak kwamen holebi’s en vrouwen in aanraking met discriminatie.
 • Politiek: stemrecht voor vrouwen kwam er pas in 1948.
 • Sociaal: vrouwen moesten thuis blijven om het huishouden te runnen. Een antwoord hierop was het ontstaan van de vrouwenbeweging en de vluchthuizen voor vrouwen.
 • Economisch: vrouwen hebben gedurende lange tijd minder verdiend dan mannen. Als zij dan toch werkten, moesten zij tijdens de pauzes de mannen bedienen.

2. De leerlingen verdiepen zich in groepsverband in de verschillende rubrieken die aanwezig zijn in een krant. Je kan als leerkracht de verschillende rubrieken in een krant bespreken, alsook de doelstellingen ervan (bv. Informatie is niet gelijk aan opiniestuk of cartoon!).

Geschiedkundige gebeurtenissen

3. Na het overlopen van enkele artikels en de verschillende rubrieken in een krant worden de leerlingen opgedeeld in groepen en krijgen elk een periode toegewezen of kiezen er één. Ze maken vervolgens een krant uit deze periode. Hierbij maken ze gebruik van de informatie die ter beschikking is op de website www.holebipioniers.be.

De periodes komen overeen met de verschillende periodes van de geschiedenis van de holebibeweging op de website.

 • Het begin (1953-1960)
 • De eerste stappen naar buiten (1961-1969)
 • Groepen en groepjes. En de kerk. (1970-1978)
 • Bloei! Maar dan… (1979-1985)
 • Vallen en opstaan (1985-1995)
 • Een nieuwe bloei (1995-2003)
 • De grote doorbraak (2003-vandaag)

De leerlingen kunnen er ook voor kiezen om een krant te maken die gaat over vrouwen in de holebibeweging. Deze informatie is te vinden op de website in de rubriek ‘Vrouwen en de holebibeweging’.

Schrijven van artikels

4. De leerlingen maken een krant die bestaat uit een voorpagina met minimum twee artikels. De leerlingen kiezen zelf welke artikels ze schrijven. Dit kan gaan over een nieuwsbericht rond een bepaalde gebeurtenis, een ludieke column, een opiniestuk, etc.

5. Hiernaast mogen de leerlingen gebruik maken van foto’s, pamfletten, etc die passen bij het artikel en die te vinden zijn op de website. Eventuele quotes of bijpassende kopteksten kunnen hierbij ook toegevoegd worden. De leerlingen mogen ook een eigen creatieve toets aan hun krant geven. Een toffe tekening, een mooi gedicht, een bijpassende songtekst of cartoon worden ten sterkste geapprecieerd.